Izjava o zaštiti osobnih podataka za Centar Luka Ritz

1. Općenite informacije

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka za Centar Luka Ritz (dalje: Izjava) odnosi se na sve uslugekoje pruža Centar Luka Ritz (dalje: Centar). Primjenjuje se od 25. svibnja 2018. godine te će u slučaju nesklada imati prednost pred drugim odredbama koje se odnose na obradu osobnih podataka, a koje se nalaze u pravilnicima Centra.

Korištenjem uslugama Centra povjeravate nam svoje osobne podatke. Ova Izjava opisuje koje osobne podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i Vaša prava koja se odnose na te podatke.

Službenik za zaštitu podataka dostupan je putem adresa e-pošte za kontakt: nina.mihelic@centar-lukaritz.hr

2. Vrste osobnih podataka

Upotrebljavamo sljedeće osobne podatke:

a) Vaše temeljne osobne podatke: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), datum rođenja, spol, državljanstvo,

b) Ostale osobne podatke, koje nam Vi ili treće osobe stavljate na raspolaganje prilikom pružanjausluga, kao što su podaci o obrazovanju, zdravstvenom stanju i podaci o kaznenim prijavama i osudama,stručna mišljenja stručnog tima Centra, ime i prezime roditelja, njihov bračni status, zanimanje i podaci o zaposlenju, zapažanja o promjenama tijekom pružanja usluga, u slučaju kandidature za radno mjesto u Centru i podatke o školovanju; pod to ne potpadaju podacikoji su posebnoosjetljivi s aspekta zaštite osobnih podataka, posebice podaci o rasnoj ili etničkoj pripadnosti, političkim ili vjerskim uvjerenjima ili svjetonazoru, genetički podaci.

3. Razdoblje čuvanja

a) Vaše temeljne osobne podatke brišemo najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.

b) Vaše temeljne osobne podatke skupljene radi zasnivanja radnog odnosa načelno brišemo po prestanku radnog odnosa ili nakon završetka provedenog natječaja za zasnivanje radnog odnosu ukoliko radni odnos nije zasnovan, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka skupljenih radi zasnivanja radnog odnosa.

c) Molimo da uzmete u obzir da ne brišemo Vaše podatke za potrebe vođenja statistike u kojem slučaju je moguće je da se umjesto brisanja podaci anonimizirajuodnosno učine neimenovanima. U tom se slučaju trajno uklanjaju svi podaci koji omogućavaju povezivanje sa identitetom neke fizičke osobe.

4. Načini i svrhe obrade osobnih podataka

Osobne podatke obrađujemo samo u svrhu pružanja usluga u skladu s važećim Zakonom o socijalnoj skrbi. Vaše osobne podatke obrađujemo i interno radi prilagođavanja i pružanja što kvalitetnijih i individualiziranih usluga, odnosno zatražene pomoći.

Isto tako, Vaše osobne podatke upotrebljavamo i kod planiranja i optimiziranja pružanja usluga. U svrhu otkrivanja nedostataka i prepoznavanja grešaka možemo Vam se obratiti putem podataka za kontakt koje ste nam dali.

Centar obrađuje osobne podatke u okviru opravdanog (legitimnog) interesa kako bi dobio pregled Vašihpotreba i prilagodio pružanje usluga. U tom ćemo smislu obrađivati npr. podatke o zdravstvenom stanju, kaznenim prijavama i osudama, te Vaše demografske podatke (dob, spol).

5. Prosljeđivanje osobnih podataka

Vaše osobne ne prosljeđujemo nikome osim u slučaju zakonskih obveza.

6. Upravljanje privolama

a) Privolu koju ste dali možete opozvati u bilo kojem trenutku. Isto tako, možete u bilo kojem trenutku prigovoriti našoj obradi Vaših osobnih podataka. Promjenu privole možete izvršiti na način utvrđen člankom 7. ove Izjave.
b) Ako opozovete dane privole ili prigovorite našoj obradi Vaših osobnih podataka Vaše podatke više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe, no to može rezultirati nemogućnošću pružanja naših usluga koje su vezane za njih.
c) Obrada podataka pod člankom 2. ove Izjave nužna je za pružanje usluga ili zaključenje ugovora s nama ili ispunjenje zaključenog ugovora. Ako nam ne dostavite te podatke, nećemo biti u mogućnosti pružiti vam adekvatnu uslugu niti ćemo moći s Vama zaključiti ugovor.
d) Privolakoju ste nam dali ili opoziv privole uvijek vrijediza sve usluge koje ste zatražili ili za koje ste upućeni u Centar.

7. Prava ispitanika

a) Pravo na ispravak:
Ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.

b) Pravo na brisanje:
Odnas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjericekod zakonski propisanih obvezaarhiviranja.

c) Pravo na pristup:
Od nas možetedobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci teako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup tim podacima i sljedeće informacije: informacije o svrsi obrade, kategorijama osobnih podatakao kojima je riječ, primateljima ili kategorijama primateljakojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom razdoblju u kojemu će osobni podaci biti pohranjeni ili o kriterijima korištenima za utvrđivanje tog razdoblja, postojanju Vaših pravakoja su navedena o ovoj točci Izjave, informacijama o logici obrade, važnosti i predviđenim posljedicama obrade, zaštitnim mjerama.

d) Pravo na ograničenje obrade:
Od nas možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:

  • ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka
  • ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima
  • ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili
  • ako ste podnijeli prigovor zbog distribucije tih podataka

e) Pravo na prigovor:
Ako Vaše podatke distribuiramo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite Vaših podataka.

f) Pravo na žalbu:
Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu podataka, odnosno u slučaju promjene važećih propisa drugom tijelu koje će preuzeti njenu nadležnost, a od 25. svibnja 2018. godine i nadzornom tijelu unutar EU-a.

g) Ostvarivanje prava:
Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz članka 1. ove Izjave.

8. Izmjene ove Izjave

Centar može izmijeniti ovu Izjavu, a o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni, a što uključuje između ostalog iputem objave na internetskim stranicama Centra

Ako nastavite pregledavati ili kliknete "Prihvati sve kolačiće", pristajete na pohranjivanje kolačića prve i treće strane na uređaju kako biste poboljšali navigaciju na web-lokaciji, analizirali upotrebu web mjesta i pomagali u našim marketinškim naporima.
Politika kolačića | Politika privatnosti

Centar za privatnost

Zatvori

Vaša privatnost

Centar Luka Ritz cijeni vaš interes za svoje proizvode i vaš posjet ovoj web stranici i poštuje privatnost i cjelovitost svih informacija koje ste nam dali kao korisnika ove stranice. Zaštita vaše privatnosti u obradi vaših osobnih podataka je važna briga za koju posebnu pozornost posvećujemo tijekom naših poslovnih procesa.

Politika privatnosti

Obavezni
Osobni podaci prikupljeni tijekom posjeta našim web stranicama obrađuju nas u skladu sa zakonskim odredbama koje vrijede za zemlje u kojima se web stranice održavaju. Naša politika zaštite podataka također se temelji na politici zaštite podataka koja se primjenjuje na Centar Luka Ritz. Pročitajte više

Politika kolačića

Obavezni
Centar Luka Ritz. upotrebljava kolačiće i slične tehnologije, kao što su HTML5 web-pohrana i lokalni dijeljeni objekti (svi koji se nazivaju "kolačići" u nastavku), za bilježenje postavki korisnika i optimizaciju dizajna web stranica. Oni olakšavaju navigaciju i povećavaju jednostavnost korištenja web stranice. Pročitajte više

Obavezni kolačići

Ovi kolačići su neophodni za web stranice i njihove značajke kako bi ispravno funkcionirali. Bez ovih kolačića, usluge poput konfiguratora vozila mogu biti onemogućene.

Korišteni kolačići

  • WordPress Obavezni
  • Wordfence Obavezni

Izvedbeni kolačići

Ovi kolačići prikupljaju informacije o načinu na koji upotrebljavate web stranice. Izvedbeni kolačići pomažu nam, na primjer, da prepoznamo posebno popularna područja naše web stranice. Na taj način možemo bolje prilagoditi sadržaj naših web stranica prema vašim potrebama i time poboljšati ono što vam nudimo. Ovi kolačići ne prikupljaju osobne podatke. Daljnje pojedinosti o prikupljanju i analiziranju informacija mogu se pronaći u odjeljku "Analiza podataka o upotrebi".

Korišteni kolačići

Kolačići treće strane

Ovi kolačići su instalirani od treće strane npr. društvene mreže. Njihova glavna svrha je integracija sadržaja društvenih mreža na našu stranicu, poput durštvenih dodataka.

Korišteni kolačići