Usluge i aktivnosti

Pomoć i podrška u učenju

Uz dobru volju, organiziranost i upornost, kvalitetnu podršku i razumijevanje, svaki se problem pa i onaj najteži matematički može riješiti, svaki se jezik može naučiti i svako gradivo uspješno savladati. Učenje je važan dio odrastanja. Ponekad je teško, naporno, čak i dosadno, ali postoje načini koji nam olakšavaju učenje i čine ga zanimljivim. Svatko uči na drugačiji način pa je poznavanje vlastitog stila učenja ključ uspjeha. Pozitivan stav prema djetetu i mladoj osobi te isticanje njihovih vrijednosti i posebnosti u procesu savladavanja gradiva, temelj je razvoja pozitivnog  stava prema učenju.

U ovu aktivnost mogu se uključiti djeca i mladi, učenici osnovnih i srednjih škola. Prednost imaju djeca i mladi koji su na neki način uključeni u sustav socijalne skrbi, te će na temelju toga Centar za socijalnu skrb izdati preporuku za uključivanje u pomoć i podršku pri učenju. Učenje se odvija u unaprijed dogovorenim terminima uzimajući u obzir potrebe i mogućnosti djeteta i mlade osobe, a s djecom i mladima rade posebno educirani volonteri – pomagači u učenju.

 

Želiš li i ti učiti, a pritom se dobro družiti – javi se na
01 647 0050
info@centar-lukaritz.hr

UPITNIK ZA RODITELJE