O nama

O centru

Centar “Luka Ritz” je ustanova socijalne skrbi kojoj je osnivač Grad Zagreb, a s radom započinje 2017. godine. Nastao je iz potrebe za sustavnom, sveobuhvatnom skrbi o djeci i mladima u riziku i djeci s razvijenim problemima u ponašanju.
U svom djelovanju nastojimo se povezati i surađivati sa svima koji su na bilo
koji način uključeni u proces odgoja i obrazovanja djece i mladih, s ciljem prevladavanja poteškoća
te omogućavanja razvoja odgovornih pojedinaca prema sebi, obitelji te društvu u cjelini.

Ciljevi centra

Vizija Centra

Osigurati tolerantno, podržavajuće i humano okruženje djeci,
mladima i njihovim obiteljima, kojim se potiče odgovorno ponašanje prema sebi i
drugima te pridonosi prevenciji rizika i problema u ponašanju,
a posebno nasilja među djecom i mladima.

Naša misija

Pružati stručnu podršku u slučajevima rizika i problema u ponašanju,
kroz predan rad na razvoju i provedbi programa prevencije
te specifičnih znanstveno utemeljenih intervencija.