Dokumenti i nabava

Pravo na pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13 i 85/15) Centar za pružanje usluga u zajednici „Savjetovalište Luka Ritz” omogućuje pristup informacijama koje posjeduje, ili nadzire kao tijelo javne vlasti (prema definiciji pojma “javne vlasti“ iz Zakona o pravu na pristup info). Zakonom su propisana načela prava na pristup informacijama, izuzeci te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Preuzmite obrazac

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se:

Pisanim putem

na adresu:
Kneza Ljudevita Posavskog 48,
10 000 Zagreb

putem elektroničke pošte: info@centar-lukaritz.hr

Usmenim putem

telefonom na sljedeći broj:
01 / 6470 050
utorkom od 10:00 do 11:00 sati

Službenica za informiranje:
Kristina Divić, socijalna radnica