Blog

Aktualno

Sudjelovanje na Okruglom stolu Centra za nestalu i zlostavljanu djecu

Centar Luka Ritz je dana 22.02.2018. podržao Projekt Centra za nestalu i zlostavljanu djecu „Život djece bez pratnje u Hrvatskoj – (ne) vidljivi, (ne) zbrinuti, (ne) sigurni?“ sudjelovanjem na Okruglom stolu na temu: „U njihovim cipelama“. Ciljevi Okruglog stola su integracija i zaštita  prava djece izbjeglica i migranata, s posebnim naglaskom na djecu bez pratnje na području RH te jačanje svijesti te senzibilizacije javnosti i nadležnih institucija za djecu bez pratnje na području RH.

Više o projektu Centra za nestalu i zlostavljanu djecu pročitajte na:    http://cnzd.org/vijesti/okrugli-stol-u-njihovim-cipelama