Blog

Aktualno

Međunarodni dan djece žrtava nasilja

Centar Luka Ritz u svom svakodnevnom radu nastoji osigurati tolerantno, podržavajuće i humano okruženje djeci, mladima i njihovim obiteljima, kojim se potiče odgovorno ponašanje prema sebi i drugima te pridonosi prevenciji nasilja, a posebno nasilja među djecom i mladima.

Obilježavanjem Međunarodnog dana djece žrtava nasilja se na još jedan način naglašava važnost zaštite prava djece kao najosjetljivije skupine našeg društva koja trpe razne oblike zlostavljanja, a koja nerijetko potječu iz najbliže okoline (obitelj, vrtić, škola), ali i šire (putem interneta).

Kako bi zaštitili djecu od zlostavljanja potrebno je sustavno provoditi mjere i aktivnosti koje imaju za cilj senzibilizirati društvo o ovoj važnoj temi što je ujedno i jedan od ciljeva Centra Luka Ritz.

 

Centar Luka Ritz