Blog

Aktualno

Kongres socijalnih pedagoga

Socijalni pedagozi Centra Luka Ritz aktivno su  sudjelovali na 5. kongresu socijalnih pedagoga: Praksa – Empirija – Teorija kojeg već tradicionalno, svake četiri godine u suradnji organiziraju Hrvatska udruga socijalnih pedagoga i Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Svrha kongresa sadržana je u okupljanju, stručnom usavršavanju te razmjeni iskustava i postignuća praktičara i znanstvenika koji djeluju u socijalno pedagoškoj profesiji.